تقدیر وتشکر

ادامه نوشته

فرا رسیدن ماه رمضان ماه نزول قرآن ؛ ماه رحمت الهی مبارک باد

فراخوان طراحی نمونه سوال عربی نهم

ادامه نوشته

سوال چهار گزینه ای عربی نهم

ادامه نوشته

نمونه سوال عربی هشتم (خرداد ماه)

ادامه نوشته

النَّهرُ والصَّخرَة ( یک داستان کوتاه عربی برای دانش آموز)

ادامه نوشته

نمونه سوال عربی نهم درس 7

ادامه نوشته

نمونه سوال عربی نهم درس نه

ادامه نوشته

نمونه سوال عربی نهم درس 8

ادامه نوشته

نمونه سوال عربی نهم درس 6-7

ادامه نوشته